Elektrik kesintisi durumunda yenilenebilir enerji sistemleri

Elektrik kesintisi durumunda yenilenebilir enerji sistemleri

02.04.2015

Elektrik hatları

Elektrik kesintisi her bölgede ve konumda yaşanabilmekle beraber özellikle elektrik hatlarında ve santrallerde ciddi arızalar meydana geldiği durumlarda uzun süreli mağduriyetlere neden olabilmektedir. Peki elektrik kesintisi durumunda yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanabilir miyiz? Bu sorunun yanıtı aslında kurulacak yenilenebilir enerji sisteminin türüne göre değişmektedir. Şebeke bağlantısı yönünden yenilenebilir enerji projelerini iki türe ayırabiliriz. Bunlar şebekeye bağlantısı olmayan off-grid yenilenebilir enerji sistemleri ve üretilen enerjinin doğrudan şebekeye verildiği on-grid yani şebeke bağlantılı sistemlerdir. Off-grid sistemlerde enerji depolanması ihtiyacı akü grubu ile sağlanır. Bu depolamadan elektrik kesintileri de dahil istenildiği zaman enerji elde etmek için faydalanabiliriz. Bu tür sistemlerde yenilenebilir enerji sistemi aynı zamanda bir yedek enerji kaynağıdır. Bu sistemler özellikle elektrik kesintisi durumlarında tüketici tarafında ciddi avantaj sağlayacaktır. Off-grid sistemlerde yedek enerji sağlama başarısında sistemin depolama bileşeni kapasitesi ve tüketim ihtiyacı etkileyici olmaktadır. Örneğin harcama olmadan uzun süreli enerji depolamaya izin verecek şekilde tasarlanmış bir sistemde yedek enerji kullanma imkanı daha fazla olacaktır.

Şebekeye bağlantılı on-grid yenilenebilir enerji sistemleri ise herhangi bir depolama bileşeni içermez. Bu tür sistemler çift yönlü elektrik sayacı ile üretilen enerjinin şebekeye satılması ve gerektiğinde yine normal elektrik aboneleriyle aynı şekilde şebekeden elektrik alınmasıyla enerji ihtiyacının sağlanması prensibiyle çalışır. Ongrid sistemler genelde büyük çapta yenilenebilir enerji sistemleri olduğundan sistemin üretim kapasitesi yüksektir. Bu tür sistemlerde de yedek enerji kullanımı mümkündür. Ancak eğer üretimin yanında üretime oranla ciddi bir pay sahibi olan tüketim söz konusuysa bu durumda yedek enerji sağlanma başarısı tüketime de bağlı olmaktadır. Sistemde üretilen enerji tüketimi sağlamada yeterliyse bu durumda enerji tüketimine devam edilerek yedek enerji olarak sistemden faydalanmış oluruz. Ongrid sistemde enerjinin fazlası şenekeye verildiği için üretimin tüketime göre daha yüksek olması durumunda yine aynı şekilde şebekeye elektrik verilmeye devam edilir. Bu şekilde hem kendi elektrik ihtiyacınızı karşılayıp hem de üretim fazlasını elektrik dağıtım firmasıyla yapılan anlaşmaya dayalı olarak satmış olursunuz.