Güneş paneli bağlantı yöntemleri

Güneş paneli bağlantı yöntemleri

1. ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEM (KAPALI - OFF GRID SİSTEM)

Bu sistemde kullanıcı ürettiği elektriği kendisi depolayıp kendisi harcamaktadır.Şebeke sisteminin ulaşmadığı veya şebeke kurulumunun masraflı olduğu durumlarda yada şebeke kesintisine karşın yedek enerji olarak tercih edilmektedir.Panellerde üretilen enerji şarj kontrol aleti vasıtasıyla akülere depolanır ve ihtiyaç anında bir invertör vasıtasıyla 220VAC ‘ye çevrilen elektrik istenilen noktada kullanılabilir.Diğer sisteme göre avantajı, elektrik sisteminden bağımsız olması sebebiyle elektrik kesintisinden etkilenmemenizdir.

Off grid sistem

 

2. ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEM (ON GRID SİSTEM)

Bu sistem, şebeke bağlantılı olup , panellerde üretilen elektriğin şebekeye verilmesini ve devlete elektrik satılmasına olanak sağlar.Bu sistemin diğerine göre avantajı ise sistemde akü kurulumu olmaması sebebiyle , yatırımın düşük olması ve genelde teşvik amacıyla devletlerin bireysel elektrik üreticilerinden elektriği cazip fiyatlarla almasıdır.

Off grid sistem