Güneş paneli fiyatları

Güneş paneli fiyatları

07.04.2015

Güneş paneli fiyatları yenilenebilir enerji sektöründe güneş panellerinin kullanıldığı her dönemde önemli bir kriter olmuştur. Güneş paneli üretimindeki yenilikler ve rekabetçi ortam güneş paneli fiyatlarının geçmiş yıllara göre azalmasına neden olmuş ve güneş enerjisinden faydalanan fotovoltaik güneş paneli projelerinin hem sayı hem de kapasitelerinin artmasına vesile olmuştur. Henüz ülkemizde güneş enerjisi santralleri toplam üretim kapasitesi, güneş ışınımı ülkemizden çok daha az olan ülkelere bile yetişebilmiş durumda değildir. Bu durum elbette yenilenebilir enerjinin ülke ekonomisi ve politikalarındaki yeri ve yenilenebilir enerjiye verilen destekle de ilgilidir.

Güneş paneli üretim maliyetlerinin azalmasıyla paralel olarak güneş paneli fiyatlarının düşmesine rağmen döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeler ne yazık ki ülkemizin bu konudaki yatırım taleplerini olumsuz etkilemekle birlikte yine de geçmiş yıllara göre daha iyi bir durumda olduğu ve gelecek yıllarda da olumlu yönde ciddi yatırım artışı olacağını öngörebiliriz. Özellikle küçük çaptaki kapasiteler için de güneş enerjisi projelerine destek verilmesi ve bu konuda yakın gelecekte bürokrasinin yatırımcıya engel teşkil etmeyecek şekilde kolaylaştırılıp yaygınlaşması ile önümüzdeki yıllarda ülkemizin fotovoltaik güneş enerjisine dayalı toplam kurulu gücünde belirgin bir artış olması muhtemeldir.

Güneş paneli fiyatlarının temel olarak seyri yukarıda bahsettiğimiz kriterlere göre değişse de iç piyasada bulunan güneş panellerinin çeşitliliği fiyatlara da yansımaktadır. Bundaki en önemli etken farklı marka ve türdeki güneş panellerinin aynı kapasiteli modüllerinin kalite olarak farklılık göstermeleridir. Buna farklı güneş panellerinin bulutlu havalarda ve güneşin tepede olmadığı saatlerdeki çalışma performanslarının farklı olmasını örnek gösterebiliriz. Bazı güneş paneli modülleri verimli çalışabilmek için doğrudan güneş ışığı görmeye ihtiyaç duyarken bazı güneş paneli modülleri ise doğrudan güneş ışığı olmadığı zamanlarda da gözle görülür bir verimle enerji üretebilmektedir. Buradaki farklılık modülde kullanılan güneş pili hücresinin kalitesidir. Bu özellikte olmayan ve düşük yada orta kalite olarak sınıflandırılan güneş panelleri piyasada kaliteli panellere göre daha uygun fiyatlara bulunabilmektedir. Ancak bu tür güneş panellerinin projelerde tercih edilmesi durumunda güneş paneli projesinin elektrik üretimindeki yetersizliği müşteriler tarafından kısa zamanda fark edilmekte ve bu yanlış tercih nedeniyle pişman olunmaktadır. Geçmiş yıllarda güneş panellerinin denetimsiz bir şekilde ithal edilmesi ve ithalatçılar tarafından da çoğunlukla en ucuz ürünlerin tercih edilmesi nedeniyle bu tür durumlarla sık karşılaşılmaktadır. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için güneş paneli projelerinde yatırımcılar ve proje sahipleri sistemde kullanılacak güneş paneli marka ve özelliklerine dikkat etmeli, sistemde A kalite güneş panelleri tercih edilmeli ve panelin teknik özellikleri incelenerek güç üretiminde artı tolerans sağlama, dayanıklılık, verimlilik gibi özellikler kontrol edilmelidir.